Prompt for 2017-07-26

Jul. 26th, 2017 12:35 pm
sacredporn: Kris Allen icon made by Sacred Porn (Default)
[personal profile] sacredporn posting in [community profile] dailyprompt
Today's prompt is "heat wave".

Looking For Fan Friends. :)

Jul. 25th, 2017 10:30 pm
fallon_sousa: (Default)
[personal profile] fallon_sousa posting in [community profile] addme_fandom
Name: Fallon Sousa
Age: 21
Country: USA
Subscription/Access Policy: Whatever goes/whatever you feel comfortable with, but please no under 18's.

Fannish Interests: The X-Files

I like to post about: Mulder and Scully and how they are the OTP, occasional personal stuff.

About Me/Other Info: If you Google my name, you will see I have written erotica not related to fandom, penned a movie script, and graduated from HS (lol) I'm queer in some way, still figuring out the specifics, and I'm a liberal. No trumpsters, sexists/racists/homophobes please. As long as you are a nice person I'll be nice back. :)


40 Day Anime Meme - Day 13

Jul. 25th, 2017 09:40 pm
kalloway: (Yoyo Yoko)
[personal profile] kalloway
13 -- what is your favorite comedy anime?

Here is Greenwood is one of the most bizarre and charming series ever. It is hilarious, but it is not a straight comedy. In fact, the manga contains one of my go-to tear-jerker sequences... But when it's funny, it is very very funny.

Doujin Work is a short series based on a 4koma manga that is also hilarious. It is not afraid to go anywhere and (thankfully) often does. It chronicles the adventures of a group of doujin-making friends... working towards one of them trying to go pro as a manga-ka.
jesse_the_k: Hands open print book with right side hollowed out to hole iPod (Alt format reader)
[personal profile] jesse_the_k posting in [community profile] access_fandom
Elsa Sjunneson-Henry is the Managing Editor of Fireside Fiction, a literary magazine which publishes a variety of things, lots of which are SF.

Her essay on the task, and the metaphor, of "blind reading," does a great job explaining why the phrase "blind reading" is unhelpful

http://firesidefiction.com/blind-reading

Here's a taste: click to read )

[ SECRET POST #3856 ]

Jul. 25th, 2017 07:06 pm
case: (Default)
[personal profile] case posting in [community profile] fandomsecrets

⌈ Secret Post #3856 ⌋

Warning: Some secrets are NOT worksafe and may contain SPOILERS.

01.


More! )


Notes:

Secrets Left to Post: 01 pages, 21 secrets from Secret Submission Post #551.
Secrets Not Posted: [ 0 - broken links ], [ 0 - not!secrets ], [ 0 - not!fandom ], [ 0 - too big ], [ 0 - repeat ].
Current Secret Submissions Post: here.
Suggestions, comments, and concerns should go here.

Boekrecensie: "Tamar" (Monique Hoolt)

Jul. 25th, 2017 08:02 pm
moonplanet: Green-coloured image of a girl. (greengirl)
[personal profile] moonplanet
(Ik heb geen/zo min mogelijk spoilers in mijn recensie geschreven)

Titel: Tamar (op Hebban.nl, op Goodreads)
Auteur: Monique Hoolt
Taal: Nederlands
Serie: nee
Soort uitgave: paperback
Aantal pagina's: 217
Uitgever: Futuro Uitgevers
Jaar van publicatie: origineel 2017, mijn editie 2017 (1e editie)
ISBN-nummer: 9789492221643
Trefwoorden: Tweede Wereldoorlog, overleven, Nederland, Jodenvervolging
Waarom ging ik het lezen: Voor Hebban - het klonk als een interessant boek.
Aanrader: Ja.

Korte samenvatting:
Halverwege de Tweede Wereldoorlog komt een vrouw met baby de straat van Antonia inrennen, op de vlucht voor Duitse soldaten. Ze geeft de baby aan Antonia voordat de Duitsers het doorhebben, maar wordt zelf opgepakt. De baby heet Tamar en ze komt uit een Joods gezin. Antonia en haar man besluiten echter wel voor de baby te zorgen, totdat haar familie na de oorlog weer terug zal komen om haar op te halen.

Achterkanttekst:
Oktober 1943. Tamar is negen maanden oud als haar moeder, op de vlucht voor Duitse soldaten, haar in de armen van een onbekende vrouw duwt. Het Joodse meisje groeit op in een pleeggezin en krijgt te maken met alle gevaren die de Tweede Wereldoorlog met zich meebrengt, van verraad en NSB'ers tot bombardementen.

Tamar is een verhaal over het maken van morele keuzes in oorlogstijd en wordt door drie vrouwen verteld. Machteloze kleine mensen zoeken naar verklaringen om iets gruwelijks te begrijpen, het politieke drama is gevat in een ontroerend en meeslepend verhaal. Hoe overleef je een oorlog als je niemand kunt vertrouwen?

Over de achterkanttekst:
Waarom een komma tussen "begrijpen" en "het politieke drama"..?

Eerste alinea/pagina:
Met haar armen over elkaar gevouwen staat Antonia in de deuropening van haar huis. De stoeptegels in de verlaten straat glanzen donkergrijs door de plensbui van zonet. Uit de platanen dwarrelen gele bladeren, een windvlaag blaast ze voort door de goot. Een rilling kruipt over haar rug, Antonia trekt haar wollen vest dichter om zich heen. Waar blijven de jongens? Waarschijnlijk zijn ze aan het voetballen met hun vrienden en de tijd weer eens vergeten. In gedachten ziet ze Johan en Willem naar huis draven. Ze is blij dat haar zoons ondanks de huidige omstandigheden zo onbezorgd kunnen spelen.

Recensie:
Verhaal:
Het debuut van Monique Hoolt gaat niet zomaar over de Tweede Wereldoorlog. Het speelt zich af in haar geboorteplaats Hengelo, in de wijk Tuindorp 't Lansink. Van haar grootouders hoorde ze verhalen waar ze erg van onder de indruk was en veel hiervan heeft ze ook in dit boek verwerkt. Haar grootvader werkte bijvoorbeeld bij de NS en moest ook onderduiken toen de Spoorwegen staakten. Als tiener was Hoolt al geïnteresseerd in de keuzes die mensen in oorlogstijd maken en dit komt ook duidelijk naar voren in haar debuut.

De eerste helft van het boek beslaat de oorlogsjaren 1943-1945. In dit deel leer je Antonia kennen, die haar gezin zo goed mogelijk probeert de oorlog te laten overleven. Ze wonen in het oosten van Nederland, waar het al iets makkelijker is om aan eten te komen, maar ook daar merken ze duidelijk dat het oorlog is. Ook wordt beschreven wat er gebeurt met Tamars familieleden, die naar een concentratiekamp worden gebracht. Tamar zelf is gelukkig zo jong dat ze niet doorheeft dat het oorlog is.

Het tweede gedeelte gaat over 1945-1947, wat er na de oorlog gebeurt. Een tante van Tamar, Anna, keert terug om Tamar op te halen, maar na zo'n lange tijd in een concentratiekamp moet ze wel wennen aan het zorgen voor een klein kind. In het korte derde deel, 1965, wordt beschreven wat Tamar in de tussentijd heeft gedaan en ontdekt ze nog een aantal dingen die tijdens de oorlog zijn gebeurd, om de openstaande vragen uit het verhaal compleet te maken.

Monique Hoolt (1965) probeert alle kanten van de oorlog te belichten: hoe een gewone familie in het oosten van het land het heeft, hoe het gaat met de verzetsstrijders, hoe het gaat met een familie die zich bij de NSB heeft aangesloten, hoe het gaat met een Joods gezin dat richting de concentratiekampen wordt gestuurd, en hoe het gaat met de Joodse onderduikers. Ze slaagt er wel in om alle kanten te bespreken, maar er zit toch een duidelijk oordeel in: de NSBers hadden niet met de Duitsers mee moeten werken, verzet is goed en Jodenvervolging is slecht. De hoofdpersonen zelf zijn vooral bezig met overleven. Gruweldaden die mensen in de oorlog begaan worden bijna terloops beschreven, zoals het maken van lampenkappen van mensenhuiden, waardoor het allemaal eigenlijk nog net iets erger wordt. Toch is het geen "overvol" verhaal, omdat het eerste deel vooral verteld wordt vanuit het oogpunt van Antonia met af en toe een hoofdstuk van Anna, één van de Joodse kinderen uit het gezin dat naar een concentratiekamp wordt gedeporteerd. Daardoorheb je als lezer een rustig uitgangspunt voor het verhaal. Het tweede deel is beschreven vanuit Anna's perspectief, maar op de momenten dat ze bij Antonia is, is het soms niet altijd duidelijk of iets nu door Anna of Antonia gezegd wordt. Het derde deel beschrijft dan weer Tamars ervaringen en gedachten.

Ook wordt duidelijk welke invloed de oorlog op mensen heeft. Zelfs Tamar, die de oorlog niet bewust heeft meegemaakt, krijgt er veel van mee als ze ouder wordt, doordat haar moeder en tante in een concentratiekamp hebben gezeten. Wel wordt duidelijk dat het alledaagse leven, het overleven, gewoon doorgaat, ook al vallen alle zekerheden weg door de oorlog. Je moet toch eten en daarvoor moet er geld verdiend worden. Hoe dat geld verdiend wordt, is echter niet altijd op een manier die mensen buiten oorlogstijd (moreel) acceptabel zouden vinden.

Schrijfstijl:
Opvallend is dat het verhaal in de tegenwoordige tijd is geschreven, met af en toe een uitstapje naar de verleden tijd als er over voorbije gebeurtenissen gesproken wordt.

Wel zijn er veel zinnen waarbij de komma gebruikt wordt als een soort punt, zoals: "In een tobbe in de hoek van de keuken schrobt Antonia met een borstel over de kleding op het houten wasbord, er komt een lucht omhoog van groene zeep." Hierdoor klinken de zinnen korter dan dat ze eigenlijk zijn.

Conclusie:
Tamar is een debuutroman die goed laat zien hoe het is om te leven in een bezet land, waarin je niet meer vrij bent om alles te doen en zeggen wat je wil. Er zijn tegenwoordig steeds minder mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, dus dan is het lezen van een boek als dit een zeer toegankelijke manier om met deze verhalen kennis te maken.

Herleesbaarheid:
Het is niet zozeer een boek om zelf te herlezen, maar juist een boek om door te geven aan andere mensen.

Links:
- Deze recensie op Hebban.nl
- Deze recensie op Goodreads.

Soortgelijke boeken/aanraders:
- Oorlogswinter van Jan Terlouw.

I can't wait for next month...

Jul. 25th, 2017 07:51 pm
malurette: (adorkable)
[personal profile] malurette
Maybe it's already old news(?) but I just learned that the next (half?) season for Dragons: Race to the Edge will be available on Netflix on August 25th. Yay new episodes! In just a month!
...right during the week I'll spend on a vacation in the middle of nowhere far away from civilisation, internet and fandom. Oh. Well. They'll still be there later, of course, and being away from the internet nobody will spoil them for me.

That, and the next volume of LastMan will be released on August 23rd... what else will I miss?

(no subject)

Jul. 25th, 2017 09:08 am
the_rck: (Default)
[personal profile] the_rck
My sleep was only middling last night. I was stressed out at bedtime and didn't end up turning out the light until much later than usual because I wanted to unwind a bit. I used the c-PAP for part of the night. It had been my intention to use it all night, but I took it off in the middle of the night. I don't know why. I remember doing it and that it seemed important to do so, but I can't remember why.

I decided to make use of being up early to do a chore that I've been putting off for months. I pulled all of the books I've already read off the shelves in bedroom (two shopping bags filled to the top) and consolidated the other books as much as I could. I've dusted some of the shelves. I don't know that the dust quite made it to the dust bunny stage, but I at least had dust mice.

I want to clear enough space that I can have one shelf for library books. Having them in six different places isn't conducive to remembering to read them. I also want space for my thumb splints and some place level to land my laptop over night when I've been using it in there before bed.

I need to figure out what to do with the jigsaw puzzles. I like puzzles, but we don't really have a place for me to do them. Setting up a card table isn't really feasible for space reasons, not unless I'm going to finish the puzzle in a single afternoon while I'm home alone.

Scott scheduled today as a vacation day so that he could deal with two medical appointments. The way work schedules things, that means he has tonight off. Their book keeping considers third shift to be on the day that it starts rather than on the day it ends. This is partly so they can say that third shift works M-F instead of Tu-Sa. At any rate, his first appointment is at 11 and the second at either 2 or 3. Right now, the plan is for him to shower and then try to nap for an hour before the first appointment.

We need to wash Scott's work clothes today, and I'd like to change the sheets and run a load of laundry for us and maybe for Cordelia. I need to shower, too, and I'd like to nap if I can. Oh, and it's trash day. Great fun.

Tomorrow, my parents will be in town briefly because my step-father has an appointment about that growth in his eye. They suggested that we go to lunch. I'm pretty sure that they were hoping to see Cordelia, but they never did much to build a relationship with her, so she's got zero interest. She'd go along if she had nothing else going on, but she's not going to skip part of her volunteering in order to see them.

Scott gave me a ride to and from my appointment yesterday. I wouldn't have asked, but I was feeling really miserable due to cramping. He took the opportunity to pick up an interlibrary loan book that had come in for Cordelia.

My psychiatrist suggested that I try to find some sort of online, at home work to earn money to help while we're financially strapped. I'm looking at that as a huge can of worms. There's not a lot I'm able to do because of not being able to commit to regular hours or even to a set number in a week. Also, most of the online work options aren't things I'd be good at or aren't things that my anxiety would permit.

I'm also concerned about the possibility that earning money, even sporadically, might affect my disability status with either Social Security or my long term disability insurance through my former employer. The LTD insurer is always looking for any hint that I might not be disabled. I might be able to work for a while before I wrecked myself, and that might well be long enough to lose the LTD insurance payments and the medical insurance that goes along with the money.

My writing might be marketable, but I think that would wreck me, too, because there'd need to be a lot of it, and I'd need to figure out how to sell it and work at making sure that people saw it and... I'd stay awake all night worrying that I had or hadn't done something that would just wreck everything. Also, the sort of writing that might bring in money within any sort of helpful time frame would likely be some sort of ebook porn short stories. I can write porn. Sometimes. I can even write it quickly. Sometimes. I just... I write dark and complicated, and sometimes, I can't write at all for days or even weeks.

My psychiatrist also said that, if I'm still exhausted the next time I see her, we can talk about stimulants because insurers will cover them for people with sleep apnea who have been using a c-PAP for at least two months. I'm not entirely optimistic. Provigil (modafinil) didn't help me at all, and I suspect that caffeine has more of a psychological effect for me than a physiological one. Well, if I've recently had caffeine, sleeping is harder because I have to get up to pee every twenty minutes, but I'm not sure that counts.

It's frustrating that she's the only medical professional I'm dealing with who understands that the things that the other doctors are worried about all derive at least in part from fatigue/exhaustion and from anxiety and pain making sleep difficult. And each of those things makes all of the others worse.

I did some edits on my second Pod Together fic yesterday, all things that my partner requested. I'm hoping that the changed text will be easier to read. I still need to do one check on the pronunciation of the name of a minor character. I think I remember how it was pronounced, but I don't want to rely on that.

I also wrote about four hundred words on chapter 7 of Auguries of Innocence. I need to go back to the early part of the chapter to lay some groundwork for the things that just occurred to me as necessary. It's all about a character who hasn't been in any of the previous chapters, so I don't need to tweak anything earlier in the story. (This is an advantage of using point of view characters who don't think the way that most people do, Draco because he's unmoored in time, and Luna because she never did.)

[ SECRET POST #3855 ]

Jul. 24th, 2017 07:17 pm
case: (Default)
[personal profile] case posting in [community profile] fandomsecrets

⌈ Secret Post #3855 ⌋

Warning: Some secrets are NOT worksafe and may contain SPOILERS.

01.


More! )


Notes:

Secrets Left to Post: 02 pages, 27 secrets from Secret Submission Post #551.
Secrets Not Posted: [ 0 - broken links ], [ 0 - not!secrets ], [ 0 - not!fandom ], [ 0 - too big ], [ 0 - repeat ].
Current Secret Submissions Post: here.
Suggestions, comments, and concerns should go here.

40 Day Anime Meme - Day 12

Jul. 24th, 2017 06:34 pm
kalloway: Saito from Rurouni Kenshin who's pulled a glove off with his teeth (RuroKen Saito Yum)
[personal profile] kalloway
12 -- what is your favorite romance anime?

Wow, this is one of those questions where I'm stumped when it comes to anime, but I'll have trouble narrowing it down in regards to manga if I end up doing the meme again with the subject swapped.

So...

Actual Anime With A Lot of Romance In It Even If It Isn't A 'Romance' Anime - Vandread. Which isn't terribly romantic at all, but does have a lot of developing/established romantic subplots worth rooting for/enjoying. ^_^

Terrible Anime Based On Good Romance Manga - Alice in the Country of Hearts. The anime isn't worth watching, but the manga/games its based on are enjoyable and filled with gorgeous boys and it's fun to watch Alice's interactions with all of them (especially her love interest in each path). But the animated movie version just isn't worth it. Or only worth it if you're already a fan.

I do have some BL series like Gakuen Heaven, Sukisyo, etc. but I don't think I could list those as 'favorites'. I like Gakuen Heaven but think the main couple's romance is boring. ^^;;

(no subject)

Jul. 24th, 2017 09:01 am
the_rck: (Default)
[personal profile] the_rck
I slept last night, but it wasn't great. A big part of that was cramps. Scott's still in bed. I don't know if I woke him when my alarm went off. I got it off in about two seconds, but who knows? That would wake me, but he often doesn't wake for my weekend medication alarms which have a similar duration. Scott came to bed about 4:30. I woke up about then because I really needed the bathroom and was just getting up when he went in there. Which, well, isn't that how it always works?

I managed to use the c-pap all night, though.

I'm a little cranky that, although he stayed up past when it was done drying, he didn't bring up the laundry. I really don't want to face the stairs right now, but that is my only source of clean clothing unless I'm willing to wake Scott.

My month to date word count is 21752. That's the highest for any month so far this year, even if I write nothing else whatsoever. Yesterday, I added about 1300 words to my Captive Audience fic and then realized I may need to make a major alteration in the setting. I'm hoping not, though. Today's writing will mostly be tweaks to the second of my Pod Together stories to try to make the rhythm of certain passages work better for the person doing the podfic.

We were surprised when we went downtown to the library yesterday afternoon-- Apparently Art Fair now includes Sunday. For as long as I can remember, Sunday was tear down and clean up, but one of the employees at the library told me that Sunday's been part of actual Art Fair for a couple of years now.

We stopped by the science and nature center to do some Ingress, and we took back the portals that someone from the other side had captured. We had planned to go into the woods to reinforce the two portals there, but we decided against it because of the risk of ticks. The other portals are all accessible from places that should be much lower risk for ticks (close cropped grass or asphalt). We'll hope no one knocks out those two portals for a while. It can be done from the street because high level bursters have a pretty extensive reach. The portals just can't be captured from there because one has to be much closer in order to place resonators and mods.

I told Scott that we should hope for the other side coming by frequently. He's close to leveling up, and recapturing a portal is worth a fair number of points.

(no subject)

Jul. 23rd, 2017 10:45 pm
the_rck: (Default)
[personal profile] the_rck
Counting as yet unrevealed fics, I now have a bit more than 660k words of fic on AO3. I boggle at the number. How on Earth is that possible?

I haven't heard from either of the people I'm working with for Pod Together. I'd mainly like to know if what I wrote works for them and if there are things I could do to make it work better.

I really ought to be asleep, but I can't seem to relax. The fact that Scott has to stay up to try to shift his sleep schedule isn't helping.

[ SECRET POST #3854 ]

Jul. 23rd, 2017 04:19 pm
case: (Default)
[personal profile] case posting in [community profile] fandomsecrets

⌈ Secret Post #3854 ⌋

Warning: Some secrets are NOT worksafe and may contain SPOILERS.

01.


More! )


Notes:

Secrets Left to Post: 02 pages, 35 secrets from Secret Submission Post #551.
Secrets Not Posted: [ 0 - broken links ], [ 0 - not!secrets ], [ 0 - not!fandom ], [ 0 - too big ], [ 0 - repeat ].
Current Secret Submissions Post: here.
Suggestions, comments, and concerns should go here.

Fic Announcements

Jul. 23rd, 2017 02:50 pm
the_rck: (Default)
[personal profile] the_rck
Authors have been revealed for the Nonconathon, so I can claim the five stories I wrote. I'm putting the list and information about the stories behind a cut because of the subject matter. If you click through, please mind the tags. I wrote one Weiss Kreuz, one Star Trek Original Series (Mirror Universe), and three original fics. I think the Weiss Kreuz story is the only one for which I didn't fall down the world building rabbit hole.

All of these are explicit.

The fic descriptions and links )

Prompt for 2017-07-23

Jul. 23rd, 2017 01:24 pm
brewsternorth: Electric-blue stylized teapot, captioned "Brewster North". (Default)
[personal profile] brewsternorth posting in [community profile] dailyprompt
Today's prompt is "bearing witness".

(no subject)

Jul. 23rd, 2017 12:21 pm
the_rck: (Default)
[personal profile] the_rck
I'm 1700 words into my Captive Audience story. It's not due until 2 September, but I can already tell that it's likely to be long, so I guess having that time is good. I think this one will flow better during the writing than the second Pod Together story did. I might still hit a snag, but I'm hoping not.

My period finally started today after almost a month of off and on spotting. On the plus side, this makes having one on the 7th of August when I go in for the uterine ultrasound a lot less likely.

Scott's going to be working third shift this week and, probably, next. He originally thought that next week was his vacation, but I pointed out that that's actually another week further on. The only reason they didn't tell him to work third shift next week was that he told them he'd be on vacation. He emailed his boss to tell him of the error as soon as I told him (Scott didn't have access to his calendar right then). Third shift is down to four out of seven employees, and two of those left are supervisors who aren't supposed to run machines apart from covering for lunches and breaks. At other times, they move from machine to machine, making sure that everything's going okay and helping with whatever problem they judge most urgent.

Neither our nephew nor our niece were at the family gathering yesterday, so it was Cordelia and six adults. She retreated to the basement after dinner to read her book in isolation. I think she felt that four hours of being polite to adults was plenty.

I ended up sitting in the living room with Scott's father while Cordelia was in the basement and everyone else was out on the sun porch playing Ticket to Ride Europe. I didn't think it would be a good thing for us to sit in silence, so I initiated conversation, and we talked until the folks playing the game came back in. At that point, it was 9:00, and we were all ready to go home.

(demi) nuit LastMan !

Jul. 23rd, 2017 03:13 pm
malurette: (kinky)
[personal profile] malurette
Oh Yeah! Malgré le changement de programme 24h avant et le chamboulage de plans j'y ai été avec le pote qui m'avait fait découvrir la série en premier lieu. On a commencé par aller voir l'expo Valérian à la Cité des Sciences, Read more... )

Maintenant, j'aimerais beaucoup-beaucoup que le ciné de plein air arrive à créer une date bonus dans son programme pour projeter les épisodes 14 à 26, pour la complétude et pour les gens qui découvraient la série à ce moment et sont restés en plein sur un sale cliff-hanger, et puis comme ça je pourrais en profiter pour aller voir l'expo sur les dragons au Palais de la Découverte... J'y crois très peu vu les difficultés d'organisation que ça doit poser, et le succès mitigé en terme de nombre de spectateurs, mais on peut toujours espérer, non ?
Rha, j'aurais tellement, tellement envie de voir les épisodes 17, 21, 25 et 26, oh et puis 20 aussi, sur grand écran !
Et tant que j'y suis, j'aurais tellement envie que la série soit éditée en DVD. Et sa BO en CD. Et qu'ils arrivent à faire une deuxième saison !
Mais, déjà, je vais attendre ce fameux tome 10. Mmh, vivement les vacances et le retour ensuite...

40 Day Anime Meme - Day 11

Jul. 23rd, 2017 07:15 am
kalloway: (ToX Ivar)
[personal profile] kalloway
11 -- what is your favorite drama anime?

This was a hard one, because most mecha anime qualifies as drama. While I don't know all the questions on this meme, I know there are a couple of mecha ones coming up. A lot of what I thought of that is very dramatic is also more romance or mecha or action or... whatever. So a straight-up 'first thought for this is drama' was really hard.

So here are two:

Planetes, which is a wonderful story about space-debris collectors. Both it and the manga made me cry so many times.

Starship Operators, about a warship of trainees basically financing their battles by being broadcast 24/7. As soon as anyone gets a name and any sort of subplot, expect them to die.

Both shows play space incredibly straight and while Planetes is the harder sci-fi, Starship Operators is the more brutal.

They are both very, very good.

hi, new and looking for friends!

Jul. 22nd, 2017 07:44 pm
unearthlymarmot: Jadzia Dax ([ trek ] lead with my heart)
[personal profile] unearthlymarmot posting in [community profile] addme_fandom
Name: Teddie
Age: 30
Country: USA
Subscription/Access Policy: Feel free to friend me and I'll probably grant access, although most of my posts will be public anyway! I'm looking to make more friends, so I'd be happy to have you, but you don't need to feel pressure to grant me access if that makes you uncomfortable.

Fannish Interests: I've had a lot of the years (shoujo manga, Harry Potter, Dragon Ball, Pokemon, Mass Effect, superhero comics), but lately I'm focusing mainly on Doctor Who, Star Wars, and Star Trek. I love a good space story! I recently decided to do a proper watch through of all of classic Doctor Who, so I'm having a lot of fun with that.

I like to post about: My journal is new, but I plan to post commentary and pictures as I make my way through Classic Who and the Big Finish audios. I'll also post about New Who, Star Wars and Star Trek, my personal life a little, and my cat a lot. I make icons occasionally.

About Me/Other Info: I'm a genderfluid (they/them prounouns), mentally ill nerd who likes being friendly and considerate. I have a lot of passion for my fandoms, although I can also be a little scatterbrained and flighty. I do my best to be consider of other people and to own up to any mistakes I make. I like to have a quiet, good time talking about science-fiction, animals (I love marmots and other related animals like squirrels), makeup, and toy collecting.

I'm looking to decrease my tumblr presence (too stressful for me), and increase my presence on other platforms such as this one.

Thanks for reading!

Profile

lily_everhart: (Default)
erika_nightingale

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 11 12 1314 15
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 08:46 am
Powered by Dreamwidth Studios